• Wyprzedaż!

IZOHAN WM - grubowastwowa izolacja przeciwwodna 10L

Nowy produkt
35,00 GBP

(35,00 GBP bucket)

Brutto

Opis izolacja przeciwwodna grubowarstwowa
Zużycie 1,5 kg/m 2 na 1 mm grubości warstwy
2 mm - izolacja przeciwwilgociowa - 3 kg/m 2
3 mm - izolacja przeciwwodna
(woda zalegająca/napierająca woda opadowa) - 4,5 kg/m 2
4 mm - izolacja przeciwwodna
(woda wywierająca ciśnienie) - 6 kg/m 2
przyklejanie płyt ocieplających - 0,8 kg/m 2
Temperatura obróbki +5 °C do +25 °C
Czas tworzenia powłoki do 4 godz. (dla warstwy gr. 1 mm)
Czas schnięcia 6 godz.
Zasypywanie wykopu po 3 dobach
Odporność na deszcz po 12 godz.
Dostępne opakowania 10 kg, 20 kg
Punkty programu Fachowiec 10kg – 7pkt. , 20kg – 14pkt.

Zastosowania

Wykonanie właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów podziemnych i przyziemnych części budowli (ściany fundamentowe, ściany piwniczne, płyty fundamentowe); przyklejanie twardych płyt styropianowych (EPS); wykonanie warstwy paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); izolacja posadzek na gruncie; izolacja tarasów odwróconych wraz z IZOHAN EKO 2K.

Właściwości

  stanowi doskonała barierę antyRadonową

  nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego

  odporny na wysokie ciśnienie wody (do 0.8 MPa)

  daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności

  jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)

  jest bezrozpuszczalnikowy, nadaje się na wszystkie podłoża mineralne

  wysokoelastyczny, przykrywający rysy

  zbrojony mikrowłóknami

  może być stosowany na podłożach suchych i lekko wilgotnych

  odporny na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg PN-EN-206-1

  jest bezpieczny w kontakcie ze styropianem

  stanowi doskonała barierę antyRadonową

Skład

wodna emulsja asfaltów, wypełniaczy, kauczuków i dodatków modyfikujących

Nowy produkt